ANBI gegevens
Stichting Dierenpark Maastricht is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling. RSIN 816688308.

Fiscaal aantrekkelijk
Wij zijn, als stichting Dierenpark Maastricht, erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn we volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.   

Onze doelstelling
Onze doelstelling is het beheren en het verzorgen van de aanwezige fauna binnen de omheiningen van het dierenpark Maastricht (gelegen in het Aldenhofpark en het Monseigneur Nolenspark in Maastricht), alsmede het onderhouden van de voor de dieren bestemde verblijven.

Ons beleidsplan
Ons beleidsplan is het verzorgen van de dieren in het dierenpark Maastricht en het zorgen voor een mooie uitstraling van het dierenpark. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding krijgen. Wij ontvangen een kleine subsidie van de gemeente en zijn verder afhankelijk van donateurs en vrijwillige bijdragen. De ontvangen bijdragen worden besteed aan de kosten voor het verzorgen van de dieren en het onderhoud van het park. 

Financiële gegevens
Het balanstotaal van afgelopen boekjaar bedroeg € 16.564. Het eigen vermogen bedroeg € 16.564 en bestond geheel uit de reserve groot onderhoud. Het resultaat van afgelopen boekjaar bedroeg negatief € 1.265. 
In het jaar 2014 en 2015 heeft de Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht een Duckrace georganiseerd. Het bedrag van de Duckrace in 2014 zijnde € 10.740 is ten goede gekomen aan de Stichting Dierenpark Maastricht. Dit bedrag is in 2014/2015 geheel besteed aan de volgende projecten: opknappen van het hekwerk, de loopbrug, het eilandje en volière.  

Het Bestuur

Voorzitter: Jo Ruyters

Secretaris: vacature

Penningmeester: Peter Gomolka

Algemeen bestuurslid: Fokeline Dingemans-Bakels

Algemeen bestuurslid: Yvonne Schulkens